ورود | عضويت چهارشنبه 13 خرداد ماه 1394
 
  برنامه کلاسی کلیه رشته ها نیمسال دوم 1394-1393- بروز رسانی 18 فروردین ماه 1394 
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
.. ارشد ادبيات فارسي  9/18/2012 63.96 دريافت
.. ارشد علوم قرآن و حديث  2/11/2011 55.43 دريافت
... ارشد جغرافیا  2/11/2011 61.54 دريافت
....ارشد فیزیک  1/28/2014 49.06 دريافت
آب و هوا شناسي  9/20/2010 73.26 دريافت
آموزش و پرورش ابتدائی  3/5/2013 59.99 دريافت
ادبیات  9/20/2010 65.65 دريافت
اقتصاد(تجميع)  2/11/2011 100.51 دريافت
الهيات(فقه و مباني)  2/11/2011 67.57 دريافت
تربيت بدني برادران  2/9/2012 104.09 دريافت
تربیت بدنی خواهران  2/9/2012 104.76 دريافت
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي  2/11/2011 75.05 دريافت
جغرافيا و برنامه ريزي شهري  2/11/2011 84.26 دريافت
حسابداري تجميع  2/11/2011 105.84 دريافت
حقوق  9/20/2010 103.48 دريافت
دکتری علوم قرآن و حدیث  9/11/2014 43.91 دريافت
روابط عمومی  3/4/2014 نامعلوم دريافت
رياضي  1/28/2014 نامعلوم دريافت
علوم اجتماعي(پژوهشگري)  2/11/2011 98.74 دريافت
علوم اجتماعی برنامه ريزي و رفاه اجتماعي  1/29/2014 93.33 دريافت
علوم تربيتي(برنامه ريزي )تجميع  2/11/2011 نامعلوم دريافت
علوم تربیتی (پيش دبستاني و دبستاني)تجمیع  2/11/2011 106.69 دريافت
علوم ورزشي  9/27/2014 87.65 دريافت
فيزيك  9/20/2010 62.98 دريافت
مترجمی زبان انگلیسی  2/11/2011 98.23 دريافت
مديريت بازرگاني  2/11/2011 99.58 دريافت
مديريت دولتي تجميع  2/11/2011 99.24 دريافت
مديريت صنعتي  2/11/2011 95.81 دريافت
مهندسی فن آوری اطلاعات  9/21/2010 114.93 دريافت
مهندسی منابع طبیعی  10/10/2012 100.45 دريافت
مهندسی کامپیوتر - تجمیع  2/11/2011 108.96 دريافت

Module Border Module Border
  پيشنهادات 
  ارسال   صرفنظر  

Module Border Module Border
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا